Kjøbenhavn-Slangerup-Banen
Forside | Historie | Stationerne | Lokomotiver og vogne | Køreplaner og billetter | Links | Oversigt |

Buddinge

6,9 km fra København L  -  DSB-forkortelse: Bud   - Åbnet: 19. april 1906

Buddinge set sydfra lige inden den store ombygning begyndte i 1956.

Foto: Gladsaxe Byarkiv

Buddinge havde i sin oprindelige udformning overhalingsspor og læssespor modsat stationsbygningen. Mod nord var der sidespor til maskinfabrikken Dano, som lå, hvor Vadgårdsparken ligger i dag og til en betonfabrik langs Klintemarken.

Allerede i 1956 begyndte arbejdet på den nuværende station og broerne over Buddingevej. Der blev anlagt et godsterræn med læssevej med spor på begge sider, portalkran og enderampe, foruden et spor til den gamle hovedbygning, som blev til pakhus. Her ligger i dag parkeringspladsen mellem banen og de røde ejendomme på Klausdalsbrovej.

Gladsaxes industrikvarter gav livlig godstrafik - blandt andet med vognbjørn.

Sidst i 60erne ankom der ved 18-tiden et ordinært tog nordfra, med en ekstra Mo og som regel to lukkede godsvogne bagest. Ekvipagen blev koblet fra og kørt ned på godsterrænet, hvor Mo'eren samlede de godsvogne, som skulle afgå den dag. Det hele blev samlet i udtrækssporet, som i dag er vendespor for S-tog, Mo'eren blev koblet bag på et tog mod København, og godsvognene blev hentet om natten af en Mh.

Hvis også andre dele af Buddinge-området interesserer dig, kan du måske have forøjelse af denne side om Buddinge Torv og denne side om fabrikken Dano.


Bommene påkørt. Ukendt årstal.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


Motorlokomotiv i spor 2. Ukendt årstal.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


Buddingevej set mod Lyngby. Gården er Lille Vadgaard, som blev nedrevet i slutningen af 40erne og erstattet af boligbyggeri. Etageejendommen i baggrunden ligger på hjørnet af Toftekærsvej og huser i dag blandt andet en modelbaneforretning.

Foto: Gladsaxe Byarkiv
Samme vinkel forsøgt genfundet den 19. juli 2005, men det er svært på grund af broen. Gavlen og etageejendommen fra det gamle billede ses i midten på hver sin side af lyskurven.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Udkørsel mod nord. Fabrikken Dano i baggrunden. Ukendt årstal
Foto: Gladsaxe Byarkiv


Luftfoto af stationens nordende i 1937 eller 1938. Det er KH-Beton nederst til venstre og fabrikken Dano på den anden side af strækningssporet.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


Der er godt fyldt op på læssesporet. Afgangslyset for spor 2 blev sat op i starten af 50erne.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


Overkørslen for Buddingevej var den første, som fik automatiske halvbomme.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


Ja, jeg har forsøgt at forstørre billedet op, men jeg kan ikke læse nummeret på Mo-vognen.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


Ombygningen begyndte i 1956.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


Den gamle hovedbygning blev brugt som pakhus, men faldt som offer for bulldozerne i 1978.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


CLS-vognene holdt deres indtog på strækningen straks efter leveringen i 1960.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


E-maskine venter på ophugning hos firmaet Levin i Buddinge i 1975.

Foto John S.Nielsen


Formentlig 1977, hvor Mo-vognenes tandhjul synger på sidste vers. Køreledningerne er monteret, men cementfabrikkens tårn ses stadig i baggrunden, og læsseporene ligger nede til venstre, hvor der i dag er parkeringsplads.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


Så ruller S-togene. Bemærk kranen på cementfabrikken i baggrunden og de mange godsvogne på læssesporene.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


Stemning fra læsseporene formentlig sidst i 70erne.
Foto: Gladsaxe Byarkiv


Den gamle hovedbygning 16. august 1977.
Foto: Hans-Henrik Landsvig


Den gamle hovedbygning 16. august 1977.
Foto: Hans-Henrik Landsvig


Og igenigen: Den gamle hovedbygning 16. august 1977.
Foto: Hans-Henrik Landsvig


Udkørsel mod nord 2003. Cementfabrikken er væk.
Foto: Hans-Henrik Landsvig


2003: Her lå engang en stationsbygning.
Foto: Hans-Henrik Landsvig


2. generationstogene kører endnu her i 2003.
Foto: Hans-Henrik Landsvig


Til venstre i billedet gik alleen op til den gamle stationsbygning, som lå ved træerne i midten. 19. juli 2005
Foto: Hans-Henrik Landsvig

19. juli 2005.
Foto: Hans-Henrik Landsvig


Klik på billederne for at se dem i stort format.


<<<Kildebakke          Stengården>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Forside | Banens historie | Stationerne | Lokomotiver og vogne | Køreplaner og billetter | Links | Oversigt

 
This site is © Copyright Hans-Henrik Landsvig 2005, All Rights Reserved.

Web templates