Kjøbenhavn-Slangerup-Banen
Forside | Historie | Stationerne | Lokomotiver og vogne | Køreplaner og billetter | Links | Oversigt |

Et af de oprindelige lokomotiver, her som DSB-maskine i Orehoved med skråt afskårne vandkasser. Nummeret er muligvis 357.
Foto: DJKs arkiv

Damplokomotiver

1-4

KSB startede tilværelsen med fire lidet velegnede damplokomotiver, bygget af Cockerill i Seraing i Belgien.

Fabrikken havde få år tidligere leveret tilsvarende, men en anelse mindre, maskiner til Præstø Næstved Banen og til Kalvehavebanen, og her holdt de sidste ud til 1959, så det har næppe været nogen dårlig konstruktion. Men de var for små og for langsomme både til grustogene fra Lindholm og Vassingerød og til persontrafikken.

Løsningen blev, at DSB overtog dem allerede i 1909. De fik litra T og blev brugt som rangermaskiner og til tog på sidebaner, efter at de høje sidekasser havde fået skåret et hjørne af for at bedre udsynet. De blev ophugget i løbet af 30erne.

KSB-nummer 1 2 3 4
Byggenummer 2484 2485 2486 2487
DSB-nummer T 357 T 358 T 359 T 360
Udrangeret 1935 1937 1935 1935
En af de tidligere P-maskiner på København L. Nummeret er svært at læse, men det ligner et 6-tal.
Foto: James Steffensen/Gladsaxe Byarkiv

5-6

Til Slangerupbanens åbning anskaffedes også to brugte P-maskiner fra DSB. De var oprindeligt konstrueret til små sidebaner, men alle 12 havnede efterhånden på privatbaner.

KSB brugte dem dels som rangermaskiner på København L, dels til persontog.

Nr. 5 blev udrangeret i 1937. Nr. 6 blev reddet fra skærebrænderne og kan i dag beundres på Jernbanemuseet i Odense, tilbageført til sit udseende som DSB P nr. 125.

De er bygget til at køre med tenderen forrest, hvilket kaldes "System Engerth". Bogien under tenderen kan både dreje og svinge ud til siden, hvilket er "Busses Patent", som det fremgår af en plade på førerhuset. Nævnte Busse er Statsbanernes senere maskinchef, Otto F. A. Busse.

Ifølge KSBs materielfortegnelse fra 1939 måtte nr. 6 belastes med 10 vognladninger - ca 100 tons.

KSB-nummer 5 6
Byggested Esslingen Hohenzollern
Byggenummer 2008 198
DSB-nummer P 122 P 125
Udrangeret 1937 1948


Hans-Henrik Steen Rasmussens arkiv

7-10

I 1907 leveredes en 1 C 1 maskine fra Henschel, og den var så vellykket, at den efterfulgtes af tre andre i 1908 og 1909. Forreste løbeaksel sad i en Krauss-Helmholtz-bogie sammen med forreste drivaksel. Bageste løbeaksel var styret i rammerne. Overheder var der hverken på disse eller de andre KSB-maskiner.

Efter anskaffelse af diesellokomotiverne, blev de to ældste Henschel-maskiner udrangeret i 1934, hvilket der blev rig lejlighed til at fortryde under anden verdenskrig.

Da den var overstået, var begge maskiner godt slidt. Nr. 10 fik aldrig DSB-litra, men Nr. 9 blev til DSB B nr. 301 og fik trykluftbremse. Maskinen holdt til 1952. Desværre blev ingen af dem bevaret.

Materielfortegnelsen fra 1939 siger, at maskinerne måtte belastes med 25 vognladninger i godstog og 20 i blandede tog - efter anmeldelse fra driftsbestyreren dog også med 25 her. En vognladning svarer til ca. ti tons.


En af Henschel-maskinerne, KSB nr. 9, på København L i 1947.

Foto: James Steffensen/Gladsaxe Byarkiv

KSB-nummer 7 8 9 10
Byggenummer 8127 9013 9310 9311
DSB-nummer - - B 301 10
Udrangeret 1934 1934 1952 1950

Lejede lokomotiver

I årene 1940 til 1948 lejede KSB en række lokomotiver. Køge Ringsted Banens nr. 1 kørte næsten alle otte år. Næstved Præstø Mern Banens nr. 3 kørte meget som togmaskine.

Desuden nævnes i litteraturen Frederiksværkbanens HFJ 6 og HFHJ 8, Østsjællandskes ØSJS 3, 4 og 7, forruden DSB G og Hs-maskiner.

Samlet oversigt over KSBs damplokomotiver

KSB-nummer 1-4 5-6 7-10
Type C B2 1C1
Cylinderdiameter 350 305 380
Slaglængde 500 406 550
Drivhjulsdiameter 1190 1092 1200
Løbehjulsdiameter - 796 720
Kedeltryk 10 12 12
Hedeflade 59,2 29,4 85,3
Risteflade 1,4 0,7 1,5
Tomvægt 26,0 18,7 30,8
Tjenestevægt 31,6 23,3 39,5
Ahæsionsvægt 31,6 14,3 27,9
Vand 3,0 2,5 4,5
Kul 0,8 1,5 1,1
Max. hastighed 50 45 70
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forside | Banens historie | Stationerne | Lokomotiver og vogne | Køreplaner og billetter | Links | Oversigt

 
This site is © Copyright Hans-Henrik Landsvig 2005, All Rights Reserved.

Web templates